BigScreen.se
 
 

BIG SCREEN RECOMMENDED

BigScreen använder & rekommenderar
just nu utrustning ifrån bland annat:


PROJEKTOR: Sharp XV-Z21000
PROJEKTOR: Sharp XV-Z21000

DUK: EuroScreen Frame Vision
DUK: EuroScreen Frame Vision

KABLAR: Supra Cables
KABLAR: Supra Cables

GeFen signaldistribution
SIGNALDISTRIBUTION: Gefen


 
 
 
 
 
Ordlista
Ordbok

Lär dig alla branschorden. I den här stora branschen är det som konsument inte alltid så lätt att veta vad alla begrepp, termer och uttryck står för. På denna sida skall vi efter bästa förmåga och på ett så överskådligt sätt som möjligt försöka hjälpa till att ge enkla förklaringar på de flesta och de vanligaste begreppen…

Hittar du något du anser är felaktigt, något som fattas eller kanske något som du anser behöver uppdateras eller ändras?

Maila oss här!

 

 


 
  


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


 

1
 

1,33:1
Se "4:3".

1,78:1
Se "16:9".

1,85:1
Bildformat. Widescreenstandard på bio. Bilden är 1,85 ggr så bred som den är hög.

100 Hz
100 bilder/sekund! Bilden uppdaterar sig själv 100 ggr/sekund.

16:9
Bildformat. Kan även anges som 1,78:1. Vanlig widescreen. Bilden är 1,78 ggr så bred som den är hög.

2,35: 1
Bildformat. Biografens största. Även kallat "Cinemascope". Bilden är 2,35 ggr så bred som den är hög.

4:3
Bildformat. Kan även anges som 1,33:1. Vanligt TV-format. Även kallat "Pan & Scan". Bilden är 1,33 ggr så bred som den är hög.

5.1
Teknisk term för det första digitala multikanalsljudet från Dolby, dvs Dolby Digital. 5 diskreta fullregisterkanaler plus en baskanal (.1). Se även "Diskret kanal".

50 Hz
50 bilder/sekund! Bilden uppdaterar sig själv 50 ggr/sekund.

6.1
Utveckling av 5.1-ljudet framtagen av THX och Dolby Labs i samarbete. Kallas ursprungligen på bio för THX Surround EX men i hemmet (efter licensering) numera oftast för Dolby Digital EX. DTS motsvarighet kallas DTS-ES. En eller två extra högtalare (via 1 monokanal) adderas baktill mellan surroundhögtalarna för att skapa mer rymd i surroundljudets omfång. Denna monokanal är dock en matrixkanal som utvinns ur vänster och höger surroundkanal (likt principen hos Dolby Pro-Logic). Därför är termen 6.1 något missvisande då den extra kanalen egentligen inte är fullt "diskret"! Det enda äkta 6.1-ljudssystem som finns idag (2005) är Digital Theater Systems "DTS-ES Discrete 6.1".

7.1
Väldigt missvisande namn för 6.1 påhittat av leverantörer. Även om man använder två extra högtalare för surroundljudet (vilket ger totalt 7 högtalare plus en subwoofer) så jobbar de med endast en (1) gemensam monokanal (se "6.1"). Därför är 6.1 en mer rättvis term för Dolby Digital EX eller DTS-ES även om till och med 6.1 är en något missvisande term. För äkta 7.1 krävs de nya (2008) formaten på HD (Blu-ray) i from av "Dolby True-HD" eller "DTS-HD Master Audio".

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


A

AC
"Alternating Current". Växelström. Strömmen som kommer ur vägguttagen.

AC-3
"Audio Compression 3". Den första och numera utdöda benämningen på Dolby Digital.

Acoustic suspension
Svensk term: ”Sluten låda”. En engelsk term som beskriver konstruktionen på de flesta små högtalare. För att kompensera för högtalarens begränsade storlek och därigenom mindre membran, har man valt att göra lådan helt sluten (till skillnad från en portad låda). Detta ger mer tryck för membranen men kräver samtidigt även något mer kraft från förstärkaren.

Active matrix
Engelsk term som beskriver en LCD-panel och dess "aktiva" flytkristaller som med hjälp av mikrotransistorer polariserar ljuset.

AD-omvandlare / ADC
"Analog to Digital Converter". En krets som konverterar analoga signaler till digitala.

Aktiv högtalare
En högtalare (oftast en subwoofer) med eget förstärkeri. Detta avlastar huvudförstärkaren och borgar för bättre ljud.

Ampere
Enhet/mått på en elektrisk strömstyrka.

Analog
En CRT-TV, den magnetisk lagrade informationen på ett kassett- eller VHS-band, de urgröpta spåren på en LP-platta, ljudet från en högtalare (även om källan är digital). Allt detta är analogt. Med hjälp av elektriska impulser i varierande styrka får man högtalarens membran att röra sig och återskapa originalljudet. Analog källinformation är okomprimerat och på så sätt teoretiskt mer omfångsrikt än digitalt, men tar å andra sidan lättare upp störningar och andra negativa aspekter i form känslighet för yttre påverkan.

Anamorfisk bild
En omdiskuterad term som i hembiosammanhang bara skall tala om att filmen är lagrat i ett hoptryckt format vilket sedan kan dras ut till rätt proportioner på en widescreenbild. Detta medför att man utnyttjar HELA den vertikala linjeupplösningen i displayenheten. Anamorfiska DVD-filmer utklassar därför icke-anamorfiska, om det är gjort på rätt sätt! Inom inspelningssammanhang kan man också använda anamorfiska linser för att "klämma ihop" hela den breda bilden på en 35-70mm biograffilm. I biografen dras sedan bilden ut igen med hjälp av anamorfiska linser på biografprojektorn.

ANSI
Förkortning för American National Standards Institute. ANSI ligger bland annat bakom de regler och normer som gäller för ljus- och kontrastmätning av projektorer.

ANSI lumen
En norm för ljusmätning av projektorer framtagen av amerikanska ANSI. En dataprojektor behöver mycket mer ljus än vad en hembioprojektor gör. Ca 500-1000 ansi är lämpligt för hemmabio, medan det krävs från 1000 ansi och uppåt för att ge goda databilder i upplysta miljöer.

Aspect ratio
Engelsk term för "bildförhållande/bildformat". Man syftar till bildens förhållande mellan bredden och höjden. Det vanligaste formatet är vårt TV-format 4:3. Det betyder att bilden är 4 enheter bred och 3 enheter hög. Se 4:3.

Audio
Den engelska och numera internationella termen för ljud.

Audiofil
En person med stor förkärlek för audio.

AUX
"Auxiliary". En ospecificerad apparatanslutning som kan användas för tappning eller tömning av ljud- eller bildsignaler.

AV-förstärkare
Förkortning av "Audio/Video". Kan användas som en term för utrustning som hanterar både ljud och bild. Majoriteten av hembiomarknadens konsumentartiklar är just AV-utrustning.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


B

Baffel
Används i vissa högtalare som avskärmning för att hindra ljudvågorna att påverka varandra.

Bakprojektions-TV
Populärt även kallat "Storbilds-TV". Tillverkas från 40 tum upp till drygt 60 tum. Apparaten må se ut som en vanlig TV i större format, men är egentligen en projektor (CRT, LCD, DLP eller LCoS) inbyggd i ett chassi (skal/låda) som får den att se ut, och för det mesta även fungera, som en vanlig TV med fjärrkontroll, Text-TV, kanalprogrammering, PiP, mm.

Balans
En kontroll som balanserar stereoljudets styrka mellan höger och vänster högtalare.

Bandbredd/Bandvidd
Skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen. Ju större bandvidden är, desto mer information kan signalen bära per sekund.

Bas
Ljudvågor med en frekvens från cirka 200 Hz och nedåt. Det finns egentligen inga exakta gränser för när ljud går från ett område till ett annat, men allt under 200 Hz brukar räknas som bas.

Basreflex
Ett hål i en högtalarlåda som släpper ut lufttryck vilket skall ge bättre fas i basregistret. Kallas även ”Portad låda”.

BD
Förkortning för "Blu-ray Disc".

Belastningsförmåga
Talar om hur mycket effekt en högtalare klarar av innan den går sönder eller skadas.

Betamax
Ett av Sony utvecklat och numera, inom konsumentsammanhang, även utdött kassettlagringsformat för videofilmer. Formatet kom under tidigt 70-tal men slogs ut i konkurrensen efter att JVC 1976 hade introducerat VHS. Egentligen är Betamax mer tekniskt avancerat och bättre än VHS, men Sony lyckades aldrig få tillräckligt många tillverkare att hänga på, vilket JVC lyckades med ganska omgående.

Bi-amp
Vissa hävdar att man får bättre ljud om man låter högtalarens membran drivas av separata slutsteg vilket belastar det individuella slutsteget mindre. Därför har en del högtalare fler anslutningar för att kunna åstadkomma detta.

Bildfrekvens
Talar om med vilken frekvens (Hz) en bild uppdateras! 50 Hz respektive 100 Hz är exempel på bildfrekvenser. Kan på engelska även benämnas "FPS" (Frames Per Second").

Bild-i-Bild
Även kallt "PiP - Picture in Picture". En term som förklarar att bildåtergivaren kan visa två olika bildkällor samtidigt.

Binär
Inom matematiken en term för "tvåvärd". Med andra ord; en egenskap som endast kan ha två värden: På eller Av = Ett eller Noll (1/0).

Bi-pol
En högtalare med membran på motsatta sidor av högtalarlådan som ger ifrån sig ljud i två riktningar och i fas med varandra. Används uteslutande som surroundhögtalarteknik för Dolby Pro-Logic eftersom fasen gör att det är svårt att lokalisera högtalarens position, allt enligt Pro-Logics principer. Se även "Di-pol".

Bit
Förkortning för "Binary Digits". Bits är den minsta informationsbärande enhet som digital data kan bestå av. Bits är alltså digitalteknikens grundstenar och kan endast innehålla binära värden som 1 eller 0. Ettor och nollor bygger i kombination med varandra upp all den information som bildar digital bild och/eller digitalt ljud.

Bitrate
Ett digitalrelaterat värde för hur många bits (bitar) en ljud- eller bildsignal innehåller per sekund. En CD-skiva är till exempel inspelad med 44.1 kHz sampling i 16 bitars upplösning vilket ger 705.6 kbps (kilobits per second). (44.1 kHz x 16 bit = 705.6 kbps).

Bitstream
Inom hembio dyker ordet bitstream upp främst i samband med digital ljudöverföring från mediaspelare (som DVD och Blu-ray) till förstärkare. Här syftar man till en orörd digital signal som enbart läses av spelaren och skickas direkt ("strömmas") vidare till förstärkaren för processering. Bitstream kan skickas via koaxial- eller optisk kabel (toslink), eller via HDMI. Det är dock enbart HDMI 1.3 som har tillräckligt stor kapacitet (bandbredd) att bära de nya förlustfria ("lossless") HD-ljudformaten från Blu-ray (Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio) på detta sätt. Koax och Toslink kan alltså enbart skicka/strömma upp till 5.1/6.1-ljud, det vill säga maximalt Dolby Digital EX och DTS-ES Discrete 6.1.

Black level
Annat namn för "Brightness". Engelsk term för vad vi kallar: "Ljusstyrka".

"Blacker than Black"
Se "Pluge".

Blu-ray (Disc)
Förkortas "BD". Det format som vann kampen om HD-marknaden för film. Blu-ray som är utvecklat av BDA (Blu-ray Disc Association) med Sony i spetsen kämpade mot HD DVD som var utvecklat av Toshiba med stöd från DVD Forum. I februari 2008 gick Toshiba ut med pressmeddelandet att de lägger ned tillverkningen och utvecklingen av HD DVD, och Blu-ray stod kvar som det vinnande formatet för HD. BD stöder bildupplösning på 1080p (1920 x 1080) med 24 bilder/sekund (24 Hz), samt nya digitala HD-ljudformat utan förstörande komprimering ("lossless") som Dolby True HD och DTS Master Audio. Läs mer HÄR.

Blödningar/Blooming
Överstyrdhet! Inom hemmabio kan man använda termen blödningar för att till exempel visa hur färger kan svälla utanför konturerna. Även kontrasten kan råka ut för blödningar på grund av alltför högt pressad kontrastmättnad ("White Level"). CRT-utrustning är extra känsligt för blödningar då man med oaktsamhet lätt kan pressa kontrasten för högt och därigenom få vitt att "rinna utanför".

BNC
Förkortning för "British Naval Connector" eller "Bayonet Nut Connector". En kontakttyp som används ihop med koaxialkablar. Mycket vanligt inom proffssammanhang. Anses som mycket hög standard inom hemmabio för bildöverföring!

Bridging (Bryggkoppla)
Engelsk term för att "koppla ihop" två stereokanaler till en gemensam och därigenom dubbelt så stark monokanal. 2 x 200 watt blir då en monokanal på 400 watt.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


C

CD
"Compact Disc". Den analoga LP skivans efterträdare! En digital ljudlagringsteknik på en 12 cm bred plastskiva som bygger på 44,1 kHz sampling och 16 bitars upplösning.

CD-I
"Compact Disc Interactive". Innovation från Philips som snabbt försvann från marknaden. Skulle kunna kallas föregångaren till DVD:n. Ljud och bild lagrades på en vanlig CD. Krävde speciella CD-I-spelare och var förmodligen före sin tid.

CD-R
"Compact Disc-Recordable". En standard för inspelning på CD-skivor. Tillåter endast en inspelning.

CD-ROM
"Compact Disc - Read Only Memory". En standard inom data för lagring och inläsning av data via CD-skivor. Kräver en CD-ROM läsare.

CD-RW
"Compact Disc - Re Writable". En standard för inspelning på CD-skivor. Tillåter flera inspelningar ovanpå varandra.

CEA
"Consumer Electronics Association". En organisation bestående av diverse elektroniktillverkare vars huvudsakliga uppgift är att promota industrin. Detta görs bland annat med hjälp av en årlig mässa i Las Vegas kallad CES eller "Consumer Electronics Show". Se www.ce.org

CEDIA
"Custom Engineering & Design Installation Association". En internationell organisation bildad 1989 bestående av företag samt enskilda personer med specialkompetens för elektronikinstallationer i privata hem. Det kan till exempel handla om hemmabio, mediarum, underhållningssystem eller husautomatik med larmsystem, diverse apparatkontroll och ljuskontroll. www.cedia.org

Centerkanal/Centerhögtalare
Den kanal/högtalare som placeras i mitten för att återge dialog såväl som centrala effekter på rätt sätt oavsett var betraktaren sitter i rummet. I biografsammanhang är denna placerad exakt i mitten bakom den ljudtrasparenta duken. Men i hemmabiosammanhang måste den placeras under eller över bilden. Vi föreslår ovanpå om du använder en TV och under om du projicerar på en duk.

CIE
"Commission Internationale de l'Éclairage". Betyder ungefär: Internationella Belysningskommissionen. En internationellt arbetande fransk kommission som utvecklar och bedriver forskning kring ljus och färger. Se www.cie.co.at

Cinchkontakt
Se "RCA".

Clipping
En form av distorsion orsakad av avklippta signaltoppar. Kan bland annat bero på för lite förstärkareffekt. Clipping kan skada högtalarmembran allvarligt!

CRT
"Cathode Ray Tube". Katodrörstuben är grundstenen i all displayutrustning med CRT-teknik som till exempel klassiska TV-apparater. Läs mer under vår stora teknikavdelning.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


D

D/A
Se "DAC".

DAC / D/A-omvandlare
"Digital to Analog Converter". En krets som konverterar digitala signaler till analoga.

DAT
"Digital Audio Tape". En digital kassetbandare som kan spela in digitalt på kasset. Används mest inom professionella sammanhang som studios och räknas lite som en föregångare till CD-RW.

DC
"Direct Current". Likström, en elektrisk ström som inte växlar polaritet. Finns till exempel i alla batterier.

DCDi
Emmy®-belönad bildbehandlingsteknik som på engelska kallas “Directional Correlational Deinterlacing”. DCDi är ett chip som tillverkas av Faroudja för Genesis Microchip Inc. Kretsen kan finnas i DVD-spelare eller i projektorer och vad den gör är att den gör en interlace-bild progressiv med lysande resultat.

DD
Förkortning för "Dolby Digital".

DDD
Nypåhittad beteckning för ljud som spelas in, mastras och sparas/lagras digitalt. Inom bild/film är motsvarigheten märkligt nog utan namn, men förekommer dock. Först ut var Disneys "Toy Story". Världens första film som aldrig rörde ett analogt medium.

Decibel / dB
En beteckning av relativ ljudstyrka (volym) räknad på en logaritmisk skala, uppkallad efter Alexander Graham Bell (1847-1922). En ökning på 6 dB är en dubblering av ljudstyrkan (Vissa hävdar dock att det är 10 dB). 120-130 db brukar räknas som smärtgränsen för en människa. En projektor under 30 dB klassas som diskret och under 25 dB som mycket diskret! Allt under 10 dB brukar anses som mer eller mindre "ljudlöst", även om 1 dB räknas som den minsta skillnad mellan två volymer som ett mänskligt öra kan uppfatta.

Degauss
Term för avmagnetisering av bildrör.

Dekoder
Svenskt namn för "decoder", dvs en avkodare. Konverterar en signal till en annan. En enhet i en AV-anläggning som processar ljud eller bild. Exempel; ljud: 5.1-dekoder, bild: kabel-TV-dekoder.

Delay
Tidsfördröjning. Kan användas inom DSP och liknande ljudbehandling för att skapa en artificiell akustik.

Delningsfilter
Oumbärlig krets i en förstärkare/ljudanläggning som delar upp ljudsignalen i de rätta frekvenserna som skall skickas till respektive membran (bas, mellanregister och diskant).

Delningsfrekvens
Frekvens i ljudspektrat där ett högtalarmembran tar över ljudet från ett annat. Övergång mellan bas, mellanregister och diskant beror på delningsfrekvenser.

Digital
En numera välkänd term för hantering av bland annat ljud- och bildinformation med hjälp av endast ettor och nollor. Implementeras numera i det mesta elektroniskt. Datorer, DVD, CD, MD, projektorer, kameror, bildskärmar, mm… Framtiden är definitivt digital! Se även "Bit" samt "PCM".

D-ILA
Se "LCoS".

DIN
"Deutsche Industri Normen". En tysk "uppfinning" och en före detta kontaktstandard för både ljud och bild. Numera dock extremt ovanlig inom konsumentelektronik. DIN är även en mätnorm för ljudutrustning och dess potential. Ofta anges till exempel en förstärkares styrka med DIN eller RMS.

Di-pol
Likt en bi-polär högtalare har även en di-polär membran åt två eller fler riktningar. Membranen spelar ur fas med varandra för att ge en diffus ljudbild vilket passar extra bra för surroundljud där man vill minimera riktverkan från högtalaren. Rekommenderas av THX.

Diskant
Ljud med frekvenser från cirka 1500 Hz och uppåt. Det finns egentligen inga exakta gränser för när ljud går från ett område till ett annat…

Diskret kanal
Inom hemmabio en ljudrelaterad term för en digital ljudkanal som är separerad/egen/fristående/oberoende av de andra kanalerna. Motsatsen är en så kallad "Matrixkanal".

Distorsion
En icke önskvärd förvrängning av ljudet. Kraftig distorsion på höga volymer kan i vissa fall skada hörseln allvarligt! Distorsion uppges för det mesta som en procentdel av det totala ljudet. 1% distorsion = 99% rent ljud. Det finns också olika typer av distorsion. THD eller "Total Harmonic Distortion" är den vanligaste termen. Andra typer av distorsion är intermodulationsdistorsion, transient-distorsion, fas- samt frekvensdistorsion. Högtalare är oftast den primära orsaken till distorsion, men även övriga komponenter som slutsteg, D/A-omvandlare, kablar och dylikt kan ge upphov till distorsion. Risken för distorsion ökar när utrustningen pressas för hårt.

DivX
"Digital Video Express". Ett digitalt "under ground-format" som tagits fram av "hackers". Syftet var att kunna sprida nedladdningsbara filmer med mer eller mindre DVD-kvalitet via Internet. Dessa filmer skall, trots extremt hård komprimering (och därigenom minimala utrymmeskrav) ändå hålla mycket hög kvalitet. Detta skall man enligt uppgift åstadkomma med hjälp av MPEG4-teknik för bild och MP3-teknik för ljud, dvs digital komprimering likt den hos DVD-filmen. Kvaliteten på tillgängliga filmer varierar starkt och detta är naturligtvis inget filmbolagen rekommenderar.

DLP
"Digital Light Processing". En digital projektionsteknik framtagen och licenserad av Texas Instruments. DLP-projektorer använder sig av ett bildchip (hemmabio), två bildchip (presentationer, data) eller tre bildchip (biografer) med mikrospeglar (kallas DMD) för att bygga upp den projicerade bilden. DLP-projektorer för konsument använder sig av ett bildchip för att bygga upp den projicerade bilden via reflekterat ljus från en lampa. Färg adderas med hjälp av ett roterande “färghjul”. Läs mer under vår stora teknikavdelning.

DMD
"Digital Micromirror Device". Bildchip av mikrospeglar för DLP-projektion. Se "DLP".

Dolby
Kortare namn för Dolby Laboratories (eller Dolby Labs). Företaget grundades i London 1965 av amerikanen Ray Dolby (fil.kand. i fysik). Redan 1956 var studenten Ray med och utvecklade världens första videobandspelare med inspelningsfunktion. Men Dolby Labs kom senare dock att specialisera sig på ljud och till en början främst brusreducering för kassettdäck. Första innovationen blev "Dolby A-type Noise Reduction". Därefter kom Dolby B- och C-type Noise Reduction. Idag har företaget också givit upphov till de flesta moderna ljudformat inom filmindustrin. Läs mer om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby Digital
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR. Se även "5.1".

Dolby Digital EX
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR. Se även "6.1".

Dolby Digital Plus
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR..

Dolby SR
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby Stereo
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby Surround
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby Surround Pro-Logic
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby Surround Pro-Logic II
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

Dolby TrueHD
Läs om samtliga ljudsystem från Dolby HÄR.

DPL
Förkortning för "Dolby Pro-Logic".

DPL-II
Förkortning för "Dolby Pro-Logic II".

Drop Outs
Korta tillfälliga bildstörningar på VHS-band orsakade av exempelvis dammpartiklar eller andra brister/defekter i bandets magnetiska skikt.

DSP
"Digital Signal Processing". En modern, och för vissa kanske onödig, finess där användaren via förval kan manipulera och experimentera med ljudåtergivningen för att försöka simulera olika ljudmiljöer. Detta är inget vi rekommenderar för dig som strävar efter så rent, opåverkat och transparent ljud som möjligt! Men visst kan det vara kul och leka med ibland.

D-Sub 15
Namn på en 15-polig VGA-kontakt för bildsignaler.

DTS
"Digital Theater Sound". Digitalt surroundljudsformat för både film och musik utvecklat 1993 av amerikanska DTS Technology i samarbete med Steven Spielberg inför premiären av Jurassic Park. DTS är relativt vanligt inom biograffilm, men tyvärr inte lika vanligt inom hemmabio och DVD. DTS är betydligt mindre komprimerat än Dolby Digital. Enligt uppgift är skillnaden i komprimering 1:3 för DTS mot hela 1:12 för Dolby Digital. DTS ljud på DVD jobbar även med en högre bitrate på hela 1,5 Mbps (megabits) jämfört med Dolby Digitals 384 kbps (kilobits). Se även "Bit". Läs mer om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS 96/24
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS-HD
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS-HD Master Audio
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS Neo:6
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS-ES (Matrix 6.1)
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DTS-ES Discrete 6.1
Läs om samtliga ljudsystem från DTS HÄR.

DVD
"Digital Versatile Disc". Kallas även Digital Video Disc. Den nya tidens digitala svar på VHS-video. Både bild och ljud lagras digitalt på en skiva som ser ut som en CD, men som kan innehålla upp till ca 7 ggr mer information per skikt. Bilden kodas med 10 bitars upplösning och ljudet bearbetas idag med max 96 kHz sampling och 24 bitars upplösning! Av utrymmesskäl kommer de flesta filmer dock pressade med 48 kHz samplingsfrekvens. Portabla modeller av DVD-spelare med eller utan LCD-skärm finns och dessa kan med fördel ofta även användas som stationära spelare.

DVD-Audio
En ny digital ljudstandard, om en del av teknikföretagen får bestämma! Här arbetar det digitala ljudet med hela 192 kHz sampling i 24 bitars upplösning. Systemet är bakåtkompatibelt med CD (dvs spelar även CD-skivor). Förmodligen (gissar vi) blir detta inte någon större försäljningssuccé då den gemene elektronikkonsumenten av idag är nöjd med CD-standarden. DVD-Audio ligger också i formatkrig med Philips och Sonys innovation; SACD - Super Audio CD.

DVD-RW
Inspelningsbar DVD som tillåter flera inspelningar.

D-VHS
"Digital-VHS" eller "Data-VHS". En ny videobandteknik som rent teoretiskt sett är bättre än till och med DVD. Tekniken tillåter extremt hög bildupplösning och många timmars lagringstid per band, men bara framtiden kan avgöra om detta format kommer att slå. Ett fåtal maskiner finns på marknaden från bland annat JVC.

DVI
"Digital Visual Interface". En standard för digital bildöverföring mellan till exempel dator och projektor utvecklad av DDWG ("Digital Display Working Group"). DDGW består av Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Intel, NEC och Silicon Image.
I och med att signalen transporteras i digital form så elimineras mer eller mindre risk för störningar vilket ger knivskarpa bilder. Detta är för närvarande världens bästa signalöverföring för bild! Enda begränsning är en maxlängd på 6 meter. Man skiljer också på flera typer av DVI:
DVI-D är den enda heldigitala lösningen.
DVI-I kan transportera både digital samt analog information (RGB).
DVI-A är en helt analog lösning som används uteslutande som adapter för att konvertera till eller från en vanlig analog VGA-signal.

Dynamik
"Talspråk" för (inom denna nisch) ljudtryck från en högtalare eller bildtryck (ljusstyrka och kontrast) från en bildåtergivare.

Dämpning
Den allmänna termen för att försöka kontrollera resonanser.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


E

Elektrostat
En modern typ av högtalare där membran saknas. Ljudet genereras istället av elektriskt laddade metallytor. Modernt, futuristiskt omdiskuterat och dyrt.

Equalizer
En fristående eller integrerad elektronisk enhet i en ljudanläggning med diverse möjligheter att påverka ljudets olika frekvensområden. Vi rekommenderar ej equalizers över huvud taget då det egentligen bara innebär ytterligare signalavbrott och förvrängning av originalljudet.

Eurokontakt
Se "SCART".

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


F

Fas/Fasfel
När två högtalarmembran jobbar synkroniserat (dvs att båda rör sig inåt respektive utåt samtidigt) producerar de ljud i fas. Motsatsen är ur fas. Ljud i fas är distinkt. Ljud ur fas är svårare att lokalisera.
Fasfel kan uppkomma på grund av diverse fel i apparatur. Överdriven användning av antal membran ökar risken för fasfel.

Field
Engelsk term för en halv bildruta (frame).

Filter
Inom ljud en elektronisk enhet som separerar strömmar eller spänningar.

Firewire
Kabel- och signalstandard. Kallas även IEEE 1394 eller iLink. Detta är en höghastighetsöverföring för digital data som används inom datorindustrin och på vissa typer av hembioförstärkare och kringutrustning.

FM
"Frequency Modulation". Den frekvensmodulation som används världen över för trådlös transportering av till exempel TV- och radioljud. Mindre känslig för störningar än AM. FM-sändningar täcker 88 till 108 MHz.

Fps
"Frames per Second". Engelsk term för antal helbilder per sekund. PAL jobbar med 25 och NTSC med 30.

Frame
Engelsk term för en bildruta. En frame består (i interlace-format) av två fields (fält).

Freestyle
Även kallat "Walkman". 80-talets stora teknik- och musikfluga var den äldre varianten med kassetter. Moderna spelare är så kallade "CD-walkmans". FM-radio är oftast inbyggd.

Frekvensomfång
Omfånget från den lägsta frekvensen till den högsta. Man anger ofta en högtalares arbetsområde med ett frekvensomfång. En människa kan maximalt höra ljudfrekvenser upp till 20 000 Hz (20 kHz). Förmågan att höra höga frekvenser avtar också med åren. Har man till exempel passerat 30 är det ovanligt med hörsel som når över 17 kHz.

Färgbalans
En term som beskriver förhållandet mellan bildens tre grundfärger. Är färgbalansen fel kan bilden sticka ut (färgas/tintas) i en färg. Detta kan justeras med hjälp av funktionen för vitbalans. Är vitbalansen perfekt så är färgbalansen det likaså! Perfekt vitbalans nås genom noga kalibrerad gråskala.

Färgmättnad
En term som beskriver styrkan, dvs mängden färg en bild visar upp. För hög färgmättnad ger oönskade färgblödningar eller överstyrdhet. För lite färg är enligt oss bättre än för mycket!

Färgning
Negativ påverkan! Se även "Distorsion".

Försteg
En separat ljudprocessor/signalbehandlare! Består oftast av D/A-omvandlare och diverse ljudinställningar med volymkontroll. Finns i 2-kanalsutförande eller mer.
Alla multikanalsprocessorer kan idag behandla Dolby Digital, DTS och i vissa fall även THX-avkodningar. Alla försteg kräver slutsteg för att ge ström och därigenom ljud via högtalarna.

Förstärkare
En förstärkare kan vara integrerad vilket betyder att den har både signalbehandling och förstärkning (för & slutsteg) i samma produkt! Detta är en mycket smidig lösning om man inte vill ha flera komponenter, men det är dock även allmänt känt att man oftast får bäst ljud med separata för- och slutsteg, så vida man inte satsar väldigt mycket pengar och selektivitet på sin integrerade modell! Det finns Hi-Fi modeller för stereolyssning (musik) eller surroundförstärkare för hemmabio med 5.1 kanaler eller mer. De flesta nya förstärkare använder transistorer för strömförsörjningen, men äldre modeller och nya modeller i klassiskt utförande kan även bygga på den äldre tekniken med rör.

 

 

  


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


G

Gain
Engelsk term för förstärkning. Inom hemmabio används termen mest för filmdukars reflektionsvärde. 1.5 motsvarar en ökning på 50 %.

Gamma
En något svårförklarad bildteknisk term som enklast kan liknas vid en blandning av kontrast och ljusstyrka. En projektor med möjlighet att justera gamma ger användaren möjlighet att kompensera för filmer som ser dunkla ut. Höjs gammavärdet så framträder detaljer i bildens lågdagrar tydligare.

Geometri
En bildteknisk term för huruvida en bild behåller raka linjer raka eller ej. En bild med perfekt geometri skall kunna visa upp en testbild med ett rutnät utan böjningar eller andra förvrängningar.

GUI
"Graphic User Interface". En engelsk förkortning för vad som tidigare kallades OSD (On Screen Display). Man syftar till det grafiska gränssnitt som på skärmen skall guida användaren runt apparatens funktioner.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


H

HD2
"High Definition 2". Ett DLP-chip med en upplösning på 1280 x 720 pixlar. Kallas även för "Mustang HD2". Körs tillsammans med ett 6-segments färghjul (RGBRGB)

HD2+
"High Definition 2+". Ett DLP-chip med en upplösning på 1280 x 720 pixlar. Kallas även för "Mustang HD2+". Skillnaden mot HD2 sitter i bättre ljusblockeing kring chippet samt att man i regel kör HD2+ med ett 7-segments färghjul för att ytterligare förbättra svärtan (RGBdRGB)

HDCD
En relativt okänd teknik för extra hög kvalitet på CD-skivor. Jobbar med 20 bitars upplösning istället för 16.

HDCP
"High-bandwidth Digital Content Protection" är en digital motsvarighet till den analoga videovärldens MacroVision - ett kopieringsskydd med andra ord. Detta skydd är utvecklat av LCC som är ett företag inom Intel och syftet är alltså att förhindra kopiering av DVD-filmer från DVD till dator eller annat. Skyddet kräver också att alla DVI- och HDMI-kablar och kontakter är kompatila med detta krypteringssystem. Om kabeln inte stöder HDCP så är det stor risk att man inte får någon signal att passera över huvud taget.

HDMI
"High Definition Multimedia Interface". En bildöverföringsteknik som är en vidareutveckling av DVI framtagen i samarbete mellan Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Sony, Thomson (RCA), Toshiba, och Silicon Image. Här har man utöver digital bildöverföring även adderat möjligheten att transportera ljud i form av digitalt stereoljud eller upp till 8-kanalig surround (7.1) som Dolby Digital EX eller DTS-ES. HDMI kallas ibland för “digital SCART”. Kontakterna är ganska små jämfört med DVI och maxlängen är större på upp till 15 meter utan signalbortfall. I och med att signalen transporteras i digital form så elimineras mer eller mindre risken för störningar från elektromagnetiska fält. Bandbredd: 4,9 Gbit/s.
HDMI 1.1
Adderar stöd för DVD-Audio.
HDMI 1.2
Adderar stöd för SACD.
HDMI 1.3
Adderar stöd för Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio. Bandbredden ökas till 10,2 Gbit/s.

HDTV
"High Definition Tele Vision". Amerikansk bildinnovation som har funnits under väldigt många år i USA nu. Förmodligen kommer dock tekniken tyvärr aldrig lämna landet i någon större skala. Jämfört med traditionell TV är HDTV vida överlägsen. Bildupplösningar för HDTV finns bland annat som 720p (1280 punkter x 720 progressiva linjer) eller 1080i (1920 punkter x 1080 interlace-linjer).

HD DVD
Toshibas HD-format som förlorade kampen om HD-marknaden mot Sonys Blu-ray. Läs mer HÄR.

HD Ready
En dum (missvisande) term för en bildåtergivare som kan TA EMOT, men inte visa Full HD (1080p). Signalen skalas ned till bildåtergivarens upplösning som oftast är kring 720p, även om en 1080p-signal kan tas emot.

Hertz (Hz)
Frekvensvärde för antal svängningar per sekund. 1 Hz = 1 svängning/sekund. Namnet kommer från den tyska fysikern Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894).

Hue
Se ”Tint”.

Högdagrar
En bilds ljusa partier. Motsatsen kallas lågdagrar.

Högtalare
Kan inom hemmabio delas in i olika underkategorier.
Fullstora modeller eller golvare är stora högtalare som har både bas, mellanregister och diskant i samma låda. I detta utförande är de flesta högtalare tillverkade som ett stereopar.
Sub/Satellitsystem är paket med ganska små högtalare som oftast är identiskt designade för klangmatchning i flerkanalsystem. Basen genereras alltid av en subwoofer.
Kompaktanläggningar är Sub/Satellitsystem som säljs med tillhörande DVD-spelare/förstärkare (oftast integrerat, dvs samma maskin)
Mikroanläggningar menas system för sterobruk. Riktigt små stereoanläggningar helt enkelt!

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


I

IEC
"International Electrotechnical Commission". En internationell organisation som förbereder och publicerar internationella standarder för elektronikrelaterade tekniker. Genom dessa vill man sätta referenser för nationella motsvarigheter. Se www.iec.ch

IEE 1394
Se "Firewire".

Impedans
Ett värde som talar om vilket elektroniskt växelströmsmotstånd (anges i OHM) en högtalare jobbar med. 8 Ohm är det vanligaste motståndet bland konsumenthögtalare, men även 6 och 4 Ohm kan återfinnas på äldre modeller. Utan motstånd skulle högtalaren ta emot för stor spänning och gå sönder. Även kablar arbetar med olika impedanser. För transport av bildinformation är 75 Ohm standard (till exempel på en S-video kabel).

Integrerad förstärkare
En komplett förstärkare med både försteg och slutsteg ihopbyggt i samma maskin. Se även "Förstärkare".

Interlace
Ursprunglig bildhanteringsteknik som föddes ihop med katodrörs-TV-tekniken. En interlace-signal målas upp i två svep (två halvbilder) för att spara bandbredd. I första svepet ritas alla udda linjer (1, 3, 5, osv) och i det andra behandlas de jämna (2, 4, 6, osv). Med PAL-formatets 576 linjer i interlace 50 Hz så får man alltså egentligen bara 288 linjer i varje halvbild (25 Hz) som vävs ihop till 576 linjer i 50 Hz. Detta brukar ge ett synligt flimmer på gamla klassiska CRT-TV. 

IR
Infrarött ljus. Används inom hemmabio av fjärrkontroller för att kommunicera med sina huvudenheter.

ISF
"Imaging Science Foundation". En omdiskuterad organisation som strider för konceptet med 6500K färgtemperatur och dess betydelse på kommersiell bildutrustning. Se www.imagingscience.com

ISO
"International Organization for Standardization". En internationell organisation med mer än 130 länder representerade. ISO grundades 1947 med syfte att utveckla olika standarder för olika saker inom bland annat elektronik, men även inom annat som till exempel kreditkortsstorlekar, mm. Sverige representeras av SIS - Swedish Standards Institute. Se www.iso.org

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


J


Jitter
En form av distorsion som brukar beskriva störningar i analoga eller digitala signaler. Nu för tiden refererar man dock uteslutande till digitala störningar då det kan det kallas "Binary Jitter", och i regel gäller detta främst överföring av data i mycket stora nätverk.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


K

Kamfilter
TV-finess som finns i samtliga moderna TV-apparater. Ett kamfilter jobbar med Y/C-separation av kompositsignaler och skall se till att en skarp insignal (som till exempel DVD via komposit) förblir skarp in i minsta detalj. Mycket användbart vid vanliga TV-mottagningar.

Keystone Correction
En engelsk term som beskriver möjligheten för en projektoranvändare att kompensera för bildförvrängningar pga snäva projektionsvinklar. Om en projicerad bild till exempel blir bredare upptill än nedtill (pga vinkeln) så kan användaren rätta till bildens proportioner genom digital kompensation. Avancerade projektorer (eller välkonstruerade) brukar ha denna korrigering för både horisontell och vertikal användning. Detta är dock inget vi rekommenderar i och med att man använder digital förvrängning av bilden för att kompensera för en optisk förvrängning. 

Kilohertz (kHz)
1 kHz = 1000 Hz.

Koaxialkabel
En sorts kabel som består av en central ledare (ledare 1) omgiven av isolering samt ett jordat skydd av flätad kabel (ledare 2). Skyddet minimerar elektriska störningar såväl som radiostörningar. Används inom hemmabio ofta ihop med BNC-kontakter för bildöverföring. En antennkabel för en vanlig TV är också ett exempel på en koaxialkabel, men även en vanlig kabel för digital ljudöverföring via RCA-kontakter är koaxial.

Komponentvideo
Bildsignal. Detta är det format DVD-filmerna är lagrade i på DVD-skivan! Förkortas YCbCr men kan även gå under benämningen YPbPr i sin analoga form eller YUV. Signalen delas upp i luminans (Y), blå krominans (Cb/Pb/U) och röd krominans (Cr/Pr/V). Anses som den amerikanska motsvarighten till europas något modernare RGB-system. RGB må vara ”bättre” rent tekniskt, men YCbCr är som sagt originalformatet på DVD-skivorna och därför kan man nästan se RGB som "onödigt/overkill", trots sin tekniska kvalitet.

Kompositvideo
Bildsignal. Sammansatt signal med såväl luminans (ljus) som krominans (färg) och sync. Är utan tvekan den enklaste och sämsta formen av bildsignalöverföring. Här blandas lätt luminansens frekvenser med krominansens, vilket resulterar i färgblödningar, konturskuggor och krypningar. Denna kontakt skall mest ses som en nödlösning.

Kontrast
Engelska: ”contrast” eller ”white level”. Inom hemmabio ett bildrelaterat värde för skillnaden mellan bildens ljusaste ljus (vitt) till mörkaste mörker (svart). Anges som ett värde jämfört med 1. Människans öga kan enligt uppgift uppfatta skillnader på 1200:1. Detta är värde är det värde som det fuskas mest med inom projektorsammanhang, så ta alla uppgivna kontrastvärden med en nypa salt! Läs mer under sajtkapitlet "Allt om Bild".

Konturskuggor
Icke önskvärda effekter beroende på dålig skärpa eller blödningar. Konturskuggor är extra och oönskade konturer som ligger och ”spökar” bredvid de riktiga konturerna. Överdriven skärpeinställning kan generera konturskuggor.

Konvergens
En bild uppbyggd av additiva RGB-färger måste passas in på varandra både geometriskt och intensitetsmässigt för att kunna återge alla färger korrekt och utan konturskuggor.

Krominans
Inom hemmabio en term för färginformationen i en uppdelad bildsignal. Med andra ord: den ena halvan av den färg- (kroma) och ljus- (luminans) uppdelade S-videosignalen.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


L

Lagerbyte
Konsumentterm för det lilla avbrott/pausande som kan uppstå när en DVD-spelare byter läsning från det första informationslagret till det andra.

Laser
"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Koncentrerat ljus som används bland annat i CD-spelare och dylikt, men även i medicinsk utrustning.

LaserDisc
Föregångaren till DVD. Kom redan på 70-talet. Gigantiska skivor i LP-storlek med digitalt ljud och analog video. Var på sin tid en riktig VHS-dödare för filmentusiaster. Numera utdöd i skuggan av DVD.

LCD
Bildåtergivningsteknik.“Liquid Crystal Display”. Flytkristaller i de genomlysta bildkretsarna (TFT) polariserar ljuset från en lampa för att skapa bilder via projektorer, dataskärmar, klockor, mobiltelefoner, mm. Detta är en äldre teknik än DLP, men har förfinats markant med åren. Dessa projektorer har en panel för varje grundfärg enligt RGB (röd, grön & blå). Räknas inom projektion som det idag billigaste sättet att skaffa sig en stor bild. Resultatet behöver dock inte lida för det lägre priset. Marknadens mest prisvärda projektorer är av just LCD-typ. Läs mer under vår stora teknikavdelning.

LCoS
"Liquid Crystal on Silicone". Utveckling av LCD-projektion framtagen av JVC. Kallades från början för D-ILA (Direct-Drive Image Light Amplifier). Skillnaden är att man här, i motsats till att genomlysa LCD-panelerna, istället reflekterar ljuset ifrån dem. Med denna teknik hoppas man, åtminstone delvis, komma till rätta med bland annat gamla LCD-problem som blek svärta och pixlighet. Läs mer under vår stora teknikavdelning.

LED
"Light Emitting Diode". En bildåtergivningsteknik framtagen för att eliminera behov av lampor som måste kylas (främst i projektorer). Här alstras ljus i varje pixel separat eftersom varje pixel i sig är en mikrolampa. Teknikens svaghet är svårigheten att ge höga ljusstyrkor.

Lens shift
En snillrik projektorfunktion som tillåter användaren att vrida/flytta/rubba objektivet uppåt och nedåt för att lättare kunna passa in bilden på duken. Tyvärr en ganska ovanlig egenskap. Finns i manuell form bland annat på succéprojektorn NEC-VT45.

Letterbox
Bildformat för "fusk-widescreen". Med hjälp av svarta kanter (även kallat "borders") ovan och under bilden kan man visa olika widescreen-format på en 4:3-display. Tyvärr förlorar man horisontell upplösning jämfört med äkta widescreen eftersom en del av upplösningen går åt till de svarta kanterna.

LightValve-projektor
En speciell typ av projektor framtagen för presentationer med extrema krav på bildstorlek tack vare hög upplösning samt enorma ljusflöden med tusentals ansilumen. Bygger på en blandning av LCD- och CRT-teknik.

Linjedubblering
Annat namn för progressiva bilder. Se "Progressive".

Linjär
En linjär högtalare är en högtalare som kan återge ljud utan färgning, dvs utan distorsion.

LP-spelare
Se "skivspelare".

LPCM
"Linear PCM". Färdigprocessat (kanaluppdelat) PCM-lagrat ljud. Se "PCM".

Lumen
Måttenhet för ljusflöde.

Luminans
Inom hemmabio oftast en term för ljusinformationen i bildsignalen. Förkortas "Y".

LUX
Äldre måttenhet för ljusflöde. För mer info, se "Allt om bild - Mätmetoder & bildfysik".

Lågdagrar
En bilds mörka partier. Motsatsen är högdagrar.

Lågpassfilter
Ett elektroniskt frekvensfilter som ser till att endast basfrekvenser når subwoofern. 

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


M

MacroVision
Ett signalskydd till för att förstöra piratkopior på VHS och på senare tid även DVD. Den störande signalen syns endast på kopian och gör så att både luminans (ljus) och krominans (färg) ändrar karaktär med vissa tidsintervaller.

Magnetisk skärmad
Ett "skydd" som alla hemmabiohögtalare (som skall användas i närhet av en TV) bör ha. Med detta menar man att högtalaren är avskärmad för att inte ge ifrån sig magnetiska fält vilket annars kan ge skador på TV:ns bildrör.

Makro
En term för att programmera sin multifjärr att genom en knapptryckning utföra flera funktioner.

Matrixkanal
En term som beskriver en ljudkanal i ett surroundsystem som måste mixas fram ur en annan kanal. Bästa exemplet är centerkanalen i Pro-Logic eller den extra surroundkanalen i Dolby Digital EX eller DTS-ES.

Matte
Engelsk term (uttalas utan e:et) som handlar om hur man bland annat kan göra för att spela in film i bredbildsformat. Det enklaste sättet är på sätt och vis "fusk" och innebär helt enkelt att man placerar en svart skärm framför kameran med det rätta bildformatet utstansat. Denna enkla teknik kallas "Hard Matte". "Soft Matte" tillämpas i biografen där maskinisten kan maska projektorns lins.

Matterhorn
Ett DLP-chip (DMD) med en upplösning på 1024 x 576 pixlar. Passar perfekt till PAL-signaler.

MD
"MiniDisc". Har funnits i flera år nu. Används bara för musiklyssning och musikinspelning. Tekniken bygger på små skivor i kassetter med digital CD kvalitet.

Megaherz (MHz)
1 miljon Hertz

Mellanregister
Ljudfrekvenser mellan bas och diskant. Jobbar med frekvenser från cirka 200 Hz upp emot cirka 1500/3000 Hz. Det finns egentligen inga exakta gränser för när ljud går från ett område till ett annat…

Membran
Högtalarens ljudfrångivande kon.

Minidisc
Förkortas "MD". Ett digitalt lagringsformat på liten skiva i skyddande plastkasset framtaget av Sony under tidigt 90-tal. Succé i Japan men knappast i resten av världen.

Monitor
Kan antigen vara en displayenhet utan TV-mottagare som endast har ett syte; att visa en så god bild som möjligt (t.ex. en datamonitor). Kan också vara en ljudmonitor, dvs en högtalare för studiobruk, ofta av mindre modell.

Mono
Ljudåtergivning eller ljudinspelning med en kanal.

MOSFET
"Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor". En särskild typ av transistor som arbetar med stora voltstyrkor. Används i en del förstärkare av High-End klass.

Mp3
Ett modern multimediaformat för digitalkomprimering av ljud. Inte speciellt högkvalitativt med sin 90-procentiga komprimering av ljudet, men dock en väldigt utrymmesmässigt generös teknik. Mp3-spelare finns som portabla små apparater. Detta är nya tidens Walkman utan varken kassetter eller CD-skivor! Musiken laddas oftast ned från Internet.

MPAA
"Motion Picture Association of America". En organisation som styr över filmers kategoriseringsssystem (rating) för åldersgrupper.

MPEG
"Motion Picture Experts Group". En expertkommitté ur ISO/IEC som har tagit fram en serie världsstandarder inom ljud- och bildkomprimering kallade "lossy data compression". MPEG-1, -2, -3 och MPEG-4 är alla exempel på deras lyckade innovationer. Läs mer hos Center for Advanced Studies: http://www.crs4.it/~luigi/MPEG/mpegfaq.html

Multifjärr
Programmerbar fjärrkontroll som skall kunna utföra alla kommandon till alla komponenter du vill genom att "lära sig" frekvenser från de befintliga kontrollerna. Mycket praktiskt! Rekommenderas!

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


N

NICAM
"Near Instantaneously Companded Audio Multiplex". En stereostandard för TV-sändningar framtagen av BBC. Når nästan CD-kvalitet.

Nominell upplösning
Den upplösning en projektor är gjord för! DVs den upplösning bilden är uppbyggd av.

NTSC
"National Television Standard Comitee". Det amerikanska TV-systemet med 525 linjers upplösning i 60 Hz. Skämtsamt även känt som "Never Twice the Same Colour". 

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


O

Ohm
Se ”Impedans”.

Optisk kabel
En kabel som transporterar digital ljudinformation i form av ljusimpulser via fiberoptik. Kallas även ”Toslink”.

OSD
”On Screen Display”. Se även ”GUI”.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


P

PAL
”Phase Alternate Line”. TV-systemet i Europa, Australien och Nya Zeeland med 625 linjers upplösning i 50 Hz. Rent tekniskt är PAL modernare än NTSC. Kallas ibland skämtsamt för ”Peace At Last”.

Pan & Scan
Internationell term för tillvägagångssättet bakom bildformatet 4:3. Widescreenfilmer som skall ”konverteras” till TV-formatets 4:3-förhållande måste göras så med hjälp av denna teknik. Pan & Scan innebär att bilden förflyttas till den del av totalbilden där det för tillfället finns mest bildinformation och det hela måste även göras ur ett bildmässigt så pass estetiskt sätt som möjligt.

Passiv subwoofer
En subwoofer utan inbyggt slutsteg. Billigare lösning än det bättre alternativet med aktiv subwoofer.

PCM / LPCM
”Pulse Code Modulation”. En digital representation av en analog signal! PCM är den binära teknik som transporterar digital information från en sändare (Pulse Code Modulator) till en mottagare (Pulse Code Demodulator) - en av modernare tids viktigaste uppfinningar! Den engelske vetenskapsmannen Alec Reeves utvecklade och tog år 1937 patent på en ny teknik för signalöverföring. En teknik som skulle komma att påverka världens framtid på ett mycket påtagligt sätt och leda oss in i den digitala eran. Det var dock först på 60-talet, då transistorer och annat behövligt fanns tillgängligt som Reeves patenterade ideer gick att realisera fullt ut. PCM bygger på att den analoga informationen (vågformer) samplas vid exakta intervaller (kHz). Värdena av dessa intervallsamplingar representeras därefter av binära nummer och skickas som On/Off-pulser (1/0). Utan PCM-tekniken skulle människan idag inte ha datorer och Internet, digitalradio och digital-TV, CD, DVD och så vidare...

Inom hembio dyker ordet PCM upp främst i samband med digital ljudöverföring från mediaspelare (som till exempel DVD-spelare) till förstärkare. PCM står då för det okomprimerade digitala ljudet som processas direkt i spelaren, görs om till Linear PCM (LPCM) med färdiga kanaler och skickas därefter till förstärkaren som färdigprocessat ljud redo att enbart konverteras till analoga signaler (D/A-omvandling), förstärkas och skickas till högtalarna som analoga våglängder. LPCM kan skickas via "klassiska" digitalkablar som koaxial- eller optisk kabel (Toslink), samt givetvis HDMI, men existerar (inom CD och DVD) enbart som 2-kanalig stereo. PCM är läget att välja om din förstärkare inte är en surroundförstärkare eller om du kopplar din spelare till något annat som bara stöder stereoljud. Pratar vi Blu-ray är det dock lite annorlunda. BD stöder som bekant de nya HD-ljudsformaten som Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio. Dessa förlustfria digitala ljudformat kommer också med många BD-filmer som färdigprocessat ljud (LPCM) i multikanal (7.1) direkt på skivan, varpå BD-spelaren enbart behöver läsa och skicka färdig LPCM till förstärkaren. På grund av den enorma mängen information i de nya HD-ljudformaten så går det alltså inte att skicka dessa format som PCM över koax eller Toslink, utan anbart HDMI (1.3). 

OBS: Många DVD-spelare har också analoga utgångar för färdigprocessat ljud redo att bara skicka till förstärkaren för förstärkning och vidare transport till högtalarna. Men då krävs att spelaren har digital till analog avkodning (D/A) av bättre sort. I regel sker denna slutliga konvertering med bäst resultat i förstärkaren! Se "D/A-omvandlare".

Phonokontakt
Se ”RCA”.

PiP
Se "Bild-i-bild".

Pixel/Pixlar
En internationell term för en bilds minsta beståndsdel. Enligt oss inte samma sak som en bildpunkt. På en LCD-projektor krävs till exempel 3 pixlar (en röd, en grön och en blå) för att bilda en hel bildpunkt som kan återge vilken färg som helst.

Plasma-TV
Något missvisande namn för den nya tidens bildteknik med joniserad gas i platta skärmar som kan hängas på väggen. De flesta saknar dock TV-tuner. Korrekt namn är då plasmaskärm. Läs mer under vår stora teknikavdelning.

Pluge
En engelsk term för bildsignalens absoluta svartbotten. Man kallar det även "Blacker than Black" vilket alltså kan kontrolleras med testbilder där vissa sektioner av testbilden skall vara svartare än bildens svärta. Dessa fält ser man endast genom att öka på ljusflödet och de är mest till för att ställa in rätt nivå för Brightness då de inte skall synas i relation till svärtan när bilden är korrekt balanserad. Vissa projektorer kan visa Pluge, andra kan det inte, men i slutändan har det föga betydelse för bildkvaliteten.

Progressive
”Progressive scan” eller ”progressiv skanning” är den moderna utvecklingen av interlace. Istället för att dela upp varje bildruta (frame) i två delbilder/fält (fields) så ritar displayenheten upp varje frame i ett svep. Detta kan tolkas som att man dubblerar upplösningen.

Pull Down
En engelsk term som beskriver tekniken ett videochip jobbar med när det konverterar filmformatets 24 fps till PAL:s 25 fps (kallas 2:2 Pull Down) eller NTSC:s 30 fps (kallas 3:2 Pull Down).

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Q

QXGA
En bild med en fast upplösning på hela 2048 x 1536 punkter vilket är ännu högre än HDTV:s maximala 1920 x 1080. Finns endast tillgängligt bland D-ILA/LCoS projektorer avsedda för presentationer (samt datamonitorer).

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


R

RCA
En typ av kontakt för koaxialkablar som kan transportera både ljud och bild. Kallas även Phono eller Cinch.

RDS
"Radio Display System". En teknik som tillåter rörlig text i tunerns lilla LCD-fönster. Mycket vanligt inom bilradio. Används mest för reklamsyften.

Receiver
Integrerad förstärkare med inbyggd radio tuner! Saknas tuner är det INTE en receiver. Somliga förväxlar receiver med AV-förstärkare.

Regioner/Regionskodning
Inom hemmabio ett redan från början "dödsdömt" försök av filmbolagen att kontrollera DVD-filmernas internationella premiärer genom att koda dem att endast fungera i vissa delar av världen. Världen delades in i 6 regioner där Sverige tillhör region 2 och USA region 1. Ganska snart kom dock modifieringsmöjligheter som idag tillåter konsumenter att se vilka filmer som helst, när som helst, oavsett regionskodning. Tråkigt för filmbolagen, roligt för filmkonsumenten! För dig som inte vill befatta dig med detta så är det filmer märkta "REGION 2 - PAL" som gäller här i Sverige.

"Regnbågar/Regnbågsflimmer"
Se "RGB-flimmer"!

RGB
Förkortningen står för "Red, Green, Blue" och anspelar på de additiva färger som utgör grunden för det färgspektrum vi kan se. RGB räknas som högsta möjliga kvalitet inom analog signaltransport! Det tveklöst bästa sättet kallas "RGB-HV" som står för att alla tre färger skickas separerade (RGB) med två extra ledare för horisontell synksignal (H) samt vertikal synksignal (V). Näst bäst är RGB-S där de två synksignalerna sänds tillsammans (kompositSynk=S). Sista steget är kanske det vanligaste; RGsB eller "vanlig RGB" där synksignalen (s) är inbakad med den gröna signalen. (Synk sänds ALDRIG ihop med röd eller blå!). Det paradoxala är dock att allt DVD-material är lagrat i komponentformat. Se "Komponentvideo".

RGB-bandvidd
Svenska: "RGB-bandbredd". Anges i MHz och bestämmer mer eller mindre den mängd pixlar en CRT-projektor kan visa per sekund. För en progressiv (linjedubblad) PAL signal på 625 linjer (625p) med en uppdateringsfrekvens på 100 Hz behövs en RGB-bandbredd på 45 MHz. (720 pixlar x 625 linjer x 100 Hz = 45.0 MHz RGB-bandbredd).

RGB-flimmer / "Regnbågseffekter"
En för vissa mycket jobbig biverkan som uppkommer hos många DLP-genererande bilder. Problemet är en biverkan av DLP-projektorer med för långsam hastighet på färghjulet. Idag finns det färghjul med upp till spin x5 (300 Hz). Äldre modeller har lägre spin och ju lägre rotationshastighet (1 spin = 60 Hz), ju större är risken för denna artefakt som yttrar sig som ett flimmer i rött, grönt och blått. Vanligtvis syns detta tydligast på riktigt kontrastrika bilder som vit text på svart bakgrund. Lyckligtvis är det inte alla som ser detta, men för dem som gör det så kan det vara extremt irriterande och nästan illamånendeframkallande.

RMS
"Root Mean Square". Standard för kraftmätningar (watt) inom ljud.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


S

SACD
"Super Audio CD". Ett nytt ljudformat som "slåss" emot DVD-Audio och promotas hårt av Sony och Philips. Läs mer på: www.superaudio-cd.com

SCART
" Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs" 21-stiftsanslutning (även känd som Eurokontakt) för både ljud och bild. Kan transportera så gott som samtliga analoga format som kompositvideo, S-Video (Y/C), samtliga RGB-format samt även mono och stereoljud. Mycket smidig och högkvalitativ lösning som vi rekommenderar starkt där den finns att tillgå.

SDDS
"Sony Dynamic Digital Sound". Ett ljudformat för bio som av någon okänd anledning aldrig har nått till hemmabions värld. Ljudet byggs här upp med hjälp av 8 kanaler. Vänster front, vänster center, center, höger center, höger front, två surround samt en baskanal.

SDTV
"Standard Definition TeleVision". En facklig term för våra vanliga TV-apparaters teknik med 625 linjer för PAL och 525 linjer för NTSC. Termen började tas i bruk när HDTV kom på tal.

SECAM
"System En Colour A Menoir" eller " Sequential Couleur Avec Memoire". Fransk TV-standard som är så gott som likadan som PAL. Varför den ännu existerar vet nog bara fransmännen som ju gillar att göra saker på sitt eget sätt?

Signal-to-noise-ratio
"S/N-ratio" kallas även på svenska för "signal/störningsförhållande" och talar om mängden synlig "störning" en bild har i förhållande till hela bildsignalen.

Skanningsfrekvens
Talar om med vilken frekvens en CRT-baserad bild ritas upp på skärmen.

Skivspelare
En analog och mycket gammal teknik med de klassiska LP-skivorna som idag endast favoriseras av entusiaster och samlare. Än idag tillverkas dock moderna och avancerade LP-spelare. Dock mest för DJ bruk!

Skuggmask
Engelska: "Apature grill". En plåtskiva (i en CRT-TV eller CRT-monitor) med små hål i som ser till att en katodrörskanons elektronstrålar träffar exakt rätt fosforpixlar på skärmen.

Slutsteg
Används tillsammans med ett försteg/processor för att ge kraft åt högtalarna. Tillsammans bildar duon musik eller filmljud i 2 eller fler kanaler beroende på antal kanaler och antal slutsteg. Kombinationen för/slutsteg är oftast att föredra, men tyvärr också den mest kostsamma lösningen! Genom att använda externa slutsteg så lyfter man bort den värmeutveckling de avger ifrån de värmekänsliga D/A-omvandlarna och annan värmekänslig elektronik. Ett annat syfte är också att få så korta högtalarkablar som möjligt. Det optimala förhållandet för den ekonomiskt oberoende är att använda separata monoslutsteg för alla kanaler (i den mån bra sådana finns att köpa). Styrkan anges i Watt.

SMPTE
"Society of Motion Picture and Television Engineers". En internationell organisation, grundad och baserad i USA, som bland annat sätter standarder inom film och video. Även en standard för att tidssynkronisera till exempel ljud och bild. Se: www.smpte.org

SPL
"Sound Pressure Level". Inom hemmabio en högtalares ljudtryck i relation till en specificerad input-signalstyrka, mätt i decibel.

Stereo
Klassisk ljudåtergivning via två diskreta (egna) kanaler. Se även "Diskret".

Stående vågor
En oönskad följd av ljudreflektioner i ett rum. Denna typ av ljudförvrängning uppkommer när ljudvågens slaglängd är lika lång som två parallella ytor. Detta skapar elaka resonanser som kan förstöra ljudupplevelsen. Ett konformat rum är ett sätt att undvika detta då det oftast uppkommer i rektangulära rum. Men vi som inte bor i en fartygsför kan dock nöja oss med att dämpa rummet rejält.

Subwoofer
En bashögtalare med endast ett syfte; ge riktigt låg bas med frekvenser som de flesta vanliga högtalare inte når ned till. Speciellt inte mindre högtalare, så ett satellitsystem är definitivt beroende av en subwoofer för att få bas över huvudtaget. En aktiv subwoofer är att föredra, men kostar något mer än en passiv. Kraftiga huvudhögtalare med tungt förstärkeri kan dock eliminera behovet av subwoofer.

Super tweeter
Ett speciellt diskantmembran utvecklat för att endast leverera ljud i det högsta diskantregistret från 10-15 kHz och uppåt. Dessa membran är relativt ovanliga, men kan återfinnas i högtalarkonstruktioner som använder fler membran än tre (bas, mellanregister och diskant).

Surroundljud/Surroundhögtalare
Surroundljud är det ljud som skapar omgivningsljud i filmupplevelsen och de sk surroundhögtalarna är de som förmedlar det. Beroende på vilket ljudsystem man satsat på så använder man 2 till 4 stycken surroundhögtalare för att återge ljudet ur surroundkanalerna. Dessa placeras bakom och vid sidorna om lyssnaren. Utan surroundljud skulle vi inte kunna uppleva riktig hemmabio. Se "Di-pol" och "Bi-pol".

SVGA
En bild med en fast upplösning på 800 x 600 punkter.

S-VHS
"Super-VHS". Utveckling av JVC:s VHS-system. Ger högre upplösning (på S-VHS band) med ca 400 linjer jämfört med VHS ca 250 linjer.

S-Video
"Special-Video". Kontakt- samt bildsignalstandard enligt Y/C-princip. Nästa steg efter kompositsignal. Delar upp bildsignalen i luminans (Y) och krominans (C) vilket ger betydligt bättre stabilitet och skärpa. Förväxlas ofta felaktigt med S-VHS. Det enda de har gemensamt är att en S-VHS bandspelare alltid har en S-Videoutgång. Se även "S-VHS".

SXGA
En bild med en fast upplösning på 1280 x 1024 punkter.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


T

TFT
"Thin Film Transistor". Ett namn för en del av tekniken bakom LCD.

THD
"Total Harmonisk Distorsion" eller "Total Harmonic Distortion". Ofta ett mått på tillåten nivå av distorsion från tillverkaren av en förstärkare. Se även "Distorsion".

THX
Kvalitetsnorm/standard enligt George Lucas team hos LucasFilm. Bygger på en rad regler, normer och krav kring ljud- och bildteknik, men även kring annat som har med biografer, film och hemmabio att göra som till exempel biograftemperatur, avstånd till duk, stolarnas komfort, mm. Vissa hävdar att namnet kommer från Lucas första film: "THX-1138", andra hävdar att det står för samarbetet med Lucas nära vän och kollega vilket skulle ge namnet "Tomlinson Holman eXperience" eller "eXperiment". Läs mer om THX på www.thx.com.

THX Surround EX
Det ursprungliga namnet för Dolby Digital EX. Se "6.1".

Tint
En nödvändig funktion inom NTSC-standarden. Tint bestämmer färgbalansen mellan grönt och magenta (lila). Denna funktion behövs ej inom den modernare PAL-tekniken.

Toslink
Annan benämning för en optisk digitalkabel. "Tos" kommer från innovatören Toshiba.

Transformator
Den ofta tyngsta delen av en förstärkare. Det är transformatorn som tar emot strömmen från uttaget och hanterar och distribuerar den vidare ut i apparatens elektronik.

Transient
Ett plötsligt utbrott av signalstyrka (signaltopp).

Trerörs-projektor
Allmän term för CRT-projektor.

Tuner
En separat enhet i ljudanläggningen som hanterar radiomottagning. Idag skall en ny modell utan tvekan ha RDS (Radio Display System) inbyggd!

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


U

Uppdateringsfrekvens
Talar med Hz om hur många gånger per sekund en bild på en displayapparat uppdaterar sig själv. Se ”100 Hz”.

Upplösning
Talar om med ett siffervärde om hur många pixlar eller punkter en bild är uppbyggd av. Ett horisontellt värde bildar ihop med ett vertikalt värde den totala upplösningen.

UXGA
En bild med en fast upplösning på 1600 x 1200 punkter.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


V

VB/Vertical Banding
Engelsk term som på svenska kallas Vertikal Bandning eller helt enkelt "VB". Fenomenet är en negatov bildaspekt för LCD-teknik som kan klassas i samma problemlliga som DLP-teknikens problem med RGB-flimmer eller som den även kallas "regnbågseffekten". VB är ett svagt mönster av vertkala ränder som kan uppmärksammas på en LCD-projektors bild. Dessa ränder ligger då permanent över bilden likt en hinna och kan synas extra tydligt i ljusa scener. Vissa LCD-projektorer lider mer av detta än andra, men de flesta LCD har dock tyvärr problemet i mer eller mindre skala. Vad det beror på är svårt att säga, men det har självklart med pixelmatrisen att göra och kanske är det variationer i den elektroniska spänning som finns i själva TFT-panelen som LCD-pixlarna sitter på. Det är hur som helst ett svårförklarat men existerande problem som vissa ser, andra inte - precis som regnbågar på en DLP som sagt... Läs mer under vår stora teknikavdelning.

VCR
"Video Cassette Recorder". Engelsk term för en videobandspelare.

Vertical retrace
Engelsk term för den tid det tar för en elektronkanon att dra tillbaka elektronstrålen från bildens nedre del tillbaka till dess övre. Under denna process stängs elektronkanonen av tills den är redo att rita upp nästa bild. Av den tid det tar för en elektronkanon att rita upp en bild går det åt ca 8% tid för att dra tillbaka strålen. För high-end projektorer med CRT-teknik kan detta värde vara ganska intressant för att avgöra potentiella kvalitetsskillnader mellan liknande modeller.

VESA
"Video Electronic Standards Association". En internationell organisation som verkar för diverse standarder och utvecklingar inom elektronikbranschen. Se www.vesa.org

VGA
En bild med en fast upplösning på 640 x 480 punkter. Ursprunglig förkortning för "Video Graphics Adapter".

VHS
"Video Home System". Utvecklades av JVC (John Victor Company) och kom starkt på 70-talet för att fullkomligt explodera på 80- och 90-talet. Bilden har en upplösning på cirka 250 horisontella bildlinjer. S-VHS (Super-VHS) är en vidareutveckling med nästan dubbelt så hög bildupplösning (400 linjer) och som kräver specialband och specialsladdar av S-Video-typ. Se även "S-VHS" och "S-Video".

Vitbalans
Ett sätt att ställa in färgbalansen så att så perfekt gråskala som möjligt visas upp. Se även "Färgbalans".

Volt
En enhet som anger en elektrisk potential, eller skillnaden mellan två elektriska laddningar och deras tryck. Volt är den kraft som får elektroner att röra sig. Volt är inte ett mått på hur många elektroner som är i rörelse. Det kallas "elektrisk ström" och anges med Ampere. Våra svenska vägguttag levererar ca 220 Volt.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


W

Walkman
Se "freestyle".

Watt
En enhet för elektrisk kraft eller energi. En hästkraft är 745,7 watt.

White level
Se "Kontrast".

Widescreen
Samlingsnamn för bildformat bredare än 4:3. Inom hemmabio brukar 16:9 kallas widescreen, medan det på bio är 1,85:1 som räknas som widescreen.

WXGA
XGA upplösning anpassad för 16:9-format. Det ger en bild med 1366 x 768 pixlar. 

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


X

XGA
En bild med en fast upplösning på 1024 x 768 punkter.

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Y

Y/C
En ljus- (Y) och färg- (C) separerad bildsignal likt den vi finner i en S-videosignal. Se "S-Video" för mer information.

YCbCr
Digital komponentvideo. Se "Komponentvideo"!

YPbPr
Analog komponentvideo. Se "Komponentvideo"!

YUV
Se "Komponentvideo"!

 

 

 


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Z


-

 

 

 

 

Skriv ut denna sida. Ordlista


Denna artikel är taggad med följande sökord:
,
(Klicka på ett ord för att lista samtliga artiklar
som är taggade med samma ord.)

 
 

Skriv kommentar (Endast för medlemmar)


Infoga länk Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow Neutral
Logga in

E-post

Lösenord (Glömt?)Bevaka för svar?
Ja Nej

 
 

Bli medlem

E-post

Bekräfta E-post

Lösenord ( Minst 5 tecken. A-Ö. 0-9. )

Bekräfta lösenord

Alias ( Det namn du vill använda på BigScreen )

Jag godkänner BigScreens regler

Nyhetsbrev?
Ja Nej 
     
 

Tipsa en kompis


Din E-post

Ditt namn

Din kompis E-post


 Kalender med namnsdagar
Svenska namnsdagar i webbkalender
Musikaliska Skalor
Sök skalor via toner, ackord eller ..
Korsordshjälpen
Korsordslexikon, nätkryss, forum oc..
Här får du veta vad det är för vecka nu!   -> 
Vad är BigScreen