MEDLEMSAVTAL
Genom att registrera dig på BigScreen och använda denna sajt så går du med på följande bestämmelser och regler...

1. Registrering med e-mail & lösenord samt regler
När du registrerar dig som medlem på BigScreen så använder du din email samt ett personligt lösenord. Ditt lösenord är din nyckel till BigScreens fullständiga funktioner som medlem och du ansvarar själv för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. Glömmer du ditt lösenord så kan det enkelt skickas till din email. Du väljer också själv en unik identitet i form av ett så kallat "alias" – det vill säga ett alternativt namn till ditt eget (om du nu inte vill använda det) som kommer bli ditt medlemsnamn och din identitet på BigScreen. BigScreen förbinder sig att aldrig på något sätt att använda er registrerade information på något otillbörligt sätt.

Nu några korta regler:

- Som medlem kan du skriva i vårt miniforum samt kommentera artiklar. Med denna möjlighet förbinder du dig att inte länka till olagligheter eller oetiska och omoraliska sajter.

- Som medlem förbinder du dig också att uppträda på ett vårdat och moget sätt och undvika otrevliga kommentarer, bråk, spam och dylikt.

- BigScreen.se kan när som helst stänga av en medlem utan förvarning eller meddelande, om vi anser att medlemmen gjort sig skyldig till något regelövertramp enligt ovan, eller dylikt.

2. Användning av BigScreen
BigScreen består av upphovsrättsligt (copyright) skyddat material i form av text och bilder (med undantag från där så anges) som endast får brukas privat för egen användning och helt utan vinstsyfte. Du får för privat bruk skriva ut så mycket du vill från sidan. Du får också länka till oss och citera oss med korta meningar, oavsett om du är privat läsare eller professionell/kommersiell. Du har dock inte äganderätten till detta upphovsrättsligt skyddade material, utan endast rätten att bruka den för privat intresse. Du får inte ändra, vidarepublicera, skapa nya redigerade verk utifrån dessa eller på annat sätt begagna dig av vår information och/eller material utan skriftlig tillåtelse från oss. Detta gäller till exempel vid försäljning eller reklam för någon produkt. Vid sådan förseelse kan BigScreen yrka på ersättning. För möjligheten att bruka vårt material kommersiellt och professionellt med mer eller mindre fritt användningsområde så måste materialet först köpas loss av oss i enlighet med Journalistförbundets riktlinjer och rekommendationer. Kontakta oss för mer info om kommersiellt bruk av vårt material!

3. BigScreens tillgänglighet
Genom detta avtal är du fullt införstådd med att det är en teknisk omöjlighet att tillhandahålla en webbsajt utan några som helst tekniska brister emellanåt. Du är också medveten om att sådana tekniska brister tillfälligt kan medföra att BigScreen inte kan nås och att BigScreens funktion kan påverkas negativt av omständigheter som faller utanför vår kontroll (till exempel serverproblem, nätuppkopplingar, virus- eller hackerattacker). Följaktligen åtar vi oss inte att garantera BigScreen helt fri från problem eller att sidan skall fungera dygnet runt. Små avbrott kan förekomma, även om vi naturligtvis gör allt i vår makt för att undvika detta! Målsättningen är självklart en sajt som är tillgänglig 24 timmar om dygnet.

 

BigScreen Entertainment 2008